logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
minus Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Zatrudnienie cudzoziemców
   minus Zezwolenie na pracę sezonową
   minus Oświadczenia na pracę niesezonową
   minus Informacja Starosty
   minus Konto bankowe
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AINFORMACJA STAROSTY 


 

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

 
Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce i zasady udzielania zezwolenia na pracę publikowane są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Podmiot musi uzyskać informację starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
W tym celu podmiot, zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec podając proponowany okres zatrudnienia (potwierdzony datami). Potrzebę uzyskania informacji należy odnotować w uwagach do oferty pracy.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w imieniu starosty wydaje informację, na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie:
1) nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
2) nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy. 
 
 
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dn. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i zm. (Dz. U. z 2017, poz 1065)
2) Ustawa z dn. 12.12.2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017r., poz. 2206)
3) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.12.2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U 2017, poz. 2345).
 
Dokumenty do pobrania:

Ilość odwiedzin: 89
Nazwa dokumentu: Informacja Starosty
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Wojtala
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Wojtala
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 11:47:01
Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 11:47:01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 11:53:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner