logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
minus Projekty PUP
   minus Badanie Radomskiego Rynku Pracy
   minus PROJEKT "INICJATYWA" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
   plus EFS SPO RZL 2004 - 2006
   minus Mazowsze 2007
   minus Partnerstwa EFS
   minus Badanie ankietowe osób bezrobotnych
   minus Realizacje IKD oraz DS w 2007 roku
   minus Mazowsze 2008
   minus Profesjonalni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
   minus Profesjonalny Urząd 6.1.2 POKL
   minus "Aktywni na rynku pracy" Poddziałanie 7.2.1 POKL
   minus Program Aktywizacji Zawodowej osób do 30 roku życia
   minus Projekt „Powrót kobiet na rynek pracy” (Poddziałanie 7.2.1 POKL)
   minus MOBILNY RADOM- staże dla bezrobotnych w Niemczech
   minus Projekt: Nowa Szansa
   minus Partnerstwo dla pracy
   minus Projekt "CZAS NA START"
   minus PO WER
   minus RPO WM 2015 - 2016
   minus RPO WM 2017 - 2018
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Projekty PUP > RPO WM 2015 - 2016


RPO WM 2015 - 2016


 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu realizuje projekt:
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim
i m. Radom (I)”

współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020

 

Celem projektu jest Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom.

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 – 31.12.2016
Kwota dofinansowania projektu z UE: 9.706.800,00 PLN

 

W pierwszej kolejności do projektu rekrutowane będą osoby bezrobotne należące do niżej wymienionych kategorii:

  • Osoby posiadające orzeczenie o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  • Osoby DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE (nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy)
  • Osoby w wieku POWYŻEJ 50 LAT
  • Osoby NIE POSIADAJĄCE WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • Pośrednictwo Pracy i/lub Poradnictwo Zawodowe
  • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej
  • Staż
  • Prace interwencyjne
  • Szkolenia

 

Więcej informacji nt. realizowanych projektów w siedzibie PUP w Radomiu pok. 114, 206
Tel.: 48 385 51 51 lub 48 363 99 57 wew. 206

 


Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (I)” realizowany w ramach RPO WM 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy
Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe

Ilość odwiedzin: 4034
Nazwa dokumentu: RPO WM 2015 - 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Dąbrowski
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Dąbrowski
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 12:09:49
Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 12:09:49
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-21 09:14:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner