Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 AKTUALNOŚCI
Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
    Dyrekcja Urzędu
    Przyjęcia interesantów
    Skargi i wnioski
    Promocja Zatrudnienia
    Ważne Instytucje
    Spis telefonów
    Numery rachunków bankowych
Filie urzędu
Struktura organizacyjna
Powiatowa Rada Zatrudnienia
Zarządzenia wewnętrzne
Zadania i status prawny PUP
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
PRACA RADOM TVi
 OFERTY PRACY
Oferty regionalne
Oferty - ogłoszenia
Oferty pracy za granicą
EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
Rejestracja osoby bezrobotnej
Rejestracja poszukującego pracy
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Szkolenia
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Finansowanie studiów podyplomowych
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Refundacje z Funduszu Pracy
Zwroty kosztów
Projekty PUP
Dostęp do informacji publicznych
Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Transfer zasiłku
Platforma SEPI
Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
Stan i struktura bezrobocia
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna skrzynka podawcza
 WNIOSKI I FORMULARZE
Rejestracja i obsługa petenta
Refundacje
Staże
Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
Informacja publiczna
Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
Dodatek aktywizacyjny
Zatrudnienie cudzoziemców
 PRAWO PRACY
Ustawy
Obowiązujące akty prawne
 INNE
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Informacje
Przetargi
Ogłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Dane podstawowe > Spis telefonów

   
Spis telefonów Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
 

 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu Zakres zadań /
czynności
  Parter 137 Centrala (48) 363-99-57/58/59
(48) 384-20-74/75
(48) 360-25-03
(48) 360-59-77
 
 III 404 Sekretariat
Dyrektor
Z-ca Dyrektora
Główny Księgowy
tel:(48) 384-20-80
fax:(48) 363-48-73
sekretariat@pupradom.pl

 
 
 Parter 137 Kancelaria (48) 384-20-74 / 75 wew.100, 137, 150
kancelaria@pupradom.pl
 
 Parter 114  Informacja 48 385-51-51  
DZIAŁ DS. POŚREDNICTWA PRACY
  I 215 Kierownik
Z-ca Kierownika
(48) 384-20-71 Kierowanie działalnością
działu ds. Pośrednictwa Pracy
I 214  Pośrednicy pracy (48) 384-20-95
(48) 384-20-74/75 wew. 214
Przyjmowanie ofert pracy od pracodawców
I 216 (48) 384-20-74/75 wew. 216 Oferty pracy EURES, za granicą, prace społecznie użyteczne, zatrudnianie cudzoziemców
Parter 132 (48) 384-20-74/75 wew. 132 Kontakt z pracodawcami, współpraca z PIP, zwolnienia grupowe
Parter 128

(48) 384-20-89

(48) 384-20-74/75 wew. 128

Oferty Pracy
Branża Budowlana
 
Parter 129 (48) 384-20-89
(48) 384-20-74/75 wew. 129
Oferty Pracy
Kierowcy, mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy, diagności samochodowi, stolarze, tapicerzy, hutnicy szkła, służby mundurowe, pracownicy ochrony
 
 Parter 130 (48) 384-20-89
(48) 384-20-74/75 wew. 130
Oferty Pracy
Mechanicy, elektrycy, elektronicy, informatycy, graficy, automatycy, tokarze, ślusarze, frezerzy, spawacze
Parter  131 (48) 384-20-89
(48) 384-20-74/75 wew. 131
Oferty Pracy
Branża krawiecka, obuwnicza i kaletnicza, garbarstwo, ubezpieczenia, BHP
 Parter 133 (48) 384-20-88
(48) 384-20-74/75 wew. 133
Oferty Pracy
Marketing, sprzedawcy, magazynierzy, przedstawiciele handlowi, operatorzy wózków widłowych
 Parter 134 (48) 384-20-88
(48) 384-20-74/75 wew. 134
Oferty Pracy
Proste prace w przemyśle, bez zawodu, sprzątaczki, dozorcy, robotnicy gospodarczy, palacze
Parter  135 (48) 384-20-93
(48) 384-20-74/75 wew. 135
Oferty Pracy
Gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, fryzjerstwo, kosmetyczki, rolnictwo i ogrodnictwo, ochrona środowiska, salowe, opiekunki osób
 Parter 136 (48) 384-20- 93
(48) 384-20-74/75 wew. 136
Oferty Pracy
Edukacja, nauka, ochrona zdrowia, administracja, prawo, ekonomia, chemicy
 Parter 119 (48) 384-20-74/75 wew. 119 Oferty Pracy dla osób niepełnosprawnych
DZIAŁ WSPIERANIA ZATRUDNIENIA
 I 208 Kierownik (48) 384-20-72  
Parter 115
116
  (48) 384-20-74/75 wew. 116 Dodatki aktywizacyjne 
Parter 115
116
  (48) 384-20-74/75 wew. 115  EFS- decyzje dotyczące staży, przygotowania do zawodu, szkoleń
 I 212 Stanowisko ds. instrumentów aktywizujących  (48) 384-20-74/75 wew. 212 Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
 I

204
205
207

(48) 384-20-74/75 wew. 204/205/207 Staże i przygotwanie zawodowe dorosłych
 I 209
231
232
233
(48) 384-20-74/75 wew. 231/232/233/209 Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz udzielanie  dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej
     REFERAT DS. PROGRAMÓW
208 Kierownik (48) 384-20-72  
I 206 Stanowisko ds. Programów (48) 384-20-74/75 wew. 206 Opracowanie i realizacja programów z zakresu promocji zatrudnienia
DZIAŁ DS. PORADNICTWA ZAWODOWEGO I SZKOLENIA BEZROBOTNYCH
I 217 Kierownik (48) 384-20-70  
I 227
228
229
230
Stanowisko ds. Szkoleń (48) 384-20-74/75 wew. 227/229 Szkolenia osób bezrobotnych - grupowe i indywidualne, oraz przygotowanie zawodowe dorosłych
I 218
219
222
223
224
Doradcy zawodowi (48) 384-20-74/75 wew. 218/219/222/223/224 Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
I 220
221
Klub Pracy (48) 384-20-74/75
wew.220/221
 
DZIAŁ DS. EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
I  236 Kierownik (48) 384-20-73  
Parter  106 Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń (48) 384-20-74/75 wew. 106 Przedział literowy
 
A-B-C-Ć-D
Parter 102 (48) 384-20-74/75 wew. 102  Przedział literowy
 
E-F-G-H-I-J
L-Ł-M-N
Parter 125 (48) 384-20-74/75 wew. 125  Przedział literowy
 
K-O
Parter 126 (48) 384-20-74/75 wew. 126 Przedział literowy
 
R-S
Parter 127 (48) 384-20-74/75 wew. 127 Przedział literowy
 
P-SZ-Ś-T-U-W-Z-Ź-Ż
Parter 103 Rejestracja elektroniczna (48) 384-20-74/75 wew. 103
Parter 104 (48) 384-20-74/75 wew. 104
Parter 105 (48) 384-20-74/75 wew. 105
Parter 124 Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń dla osób niepełnosprawnych (48) 384-20-74/75 wew.  119/124 Obsługa osób niepełnosprawnych
Parter 120 Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń (48) 384-20-74/75 wew.  120/122 Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
     REFERAT DS. LIST I KOREKT
Parter 109 Kierownik (48) 384-20-74/75 wew.  109  
Parter 110   (48) 384-20-74/75 wew.  109  
     REFERAT PRAWNY
I 226 Kierownik (48) 384-20-74/75 wew.  226  
I 234 Stanowisko ds. Niezależnie Pobranych Świadczeń (48) 384-20-74/75 wew.  234 Zwroty nienależnie pobranych świadczeń
I 234 Stanowisko ds. Windykacji Administracyjnej (48) 384-20-74/75 wew.  234 Egzekucja administracyjna nienależne pobranych świadczeń
I 225 Stanowisko ds. Odwołań (48) 384-20-74/75 wew.  225 Odwołania od decyzji administracyjnych
Parter 114 Stanowisko ds. Informacji (48) 385 51 51, 384-20-74/75 wew.  114 Udzielanie informacji z zakresu ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instrumentach Rynku Pracy
     DZIAŁ DS. ORGANIZACJI I KOORDYNACJI
IV 501 Kierownik (48) 384-20-84 Przyjmowanie skarg i wniosków
IV 502 Stanowisko ds. organizacyjnych (48) 384-20-74/75 wew. 502 Przyjmowanie skarg i wniosków, obsługa, przygotowywanie i podpisywanie umów z kontrachentami
IV 504 Stanowisko ds. Kapitału Początkowego (48) 384-20-74/75 wew.  504 Sporządzanie inforacji RP7
IV 503 Stanowisko ds. Statystyki (48) 384-20-74/75 wew.  503 Statystyczne informacje na temat struktury i poziomu bezrobocia
 I 107
237
Stanowisko ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych (48) 384-20-74/75 wew.  107/237 Dokonywanie korekt w dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za osoby bezrobotnie
Niski parter 606-
608
Stanowisko ds. Archiwizacji (48) 384-20-74/75 wew. 606, 607, 608 Archiwizacja dokumentacji osób bezrobotnych
STANOWISKO DS. WINDYKACJI SĄDOWEJ
Parter 139 Stanowisko ds. Windykacji Sądowej (48) 384-20-74/75 wew. 139 Egzekwowanie należności na podstawie tytułów wykonawczych
DZIAŁ DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH 
II 302 Zastępca Kierownika Działu ds. Funduszu Pracy (48) 384-20-87  
II 301
303
304
Stanowisko ds. EFS (48) 384-20-74/75 wew.  301/303/304  
II 306 Stanowisko ds. Budżetu (48) 384-20-74/75 wew.  306  
     REFERAT DS. KADR I PŁAC
506 Kierownik (48) 384-20-74/75 wew.  506  
STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Parter 139 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (48) 384-20-74/75 wew. 139
Kom. 784-566-401
 
STANOWISKO DS. PROMOCJI ZATRUDNIENIA
III  405    Kom. 502-738-032
dariuszstrzelec@wp.pl
 

 

Ilość odwiedzin: 88723
Nazwa dokumentu: Spis telefonów
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Stanik
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Stanik
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2009-11-06 07:50:37
Data udostępnienia informacji: 2009-11-06 07:50:37
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-05 12:19:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...