logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
   minus Dyrekcja Urzędu
   minus Przyjęcia interesantów
   minus Promocja Zatrudnienia
   minus Ważne Instytucje
   minus Spis telefonów
   minus Numery rachunków bankowych
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
minus Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Poradnictwo zawodowe
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje z Funduszu Pracy
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Refundacja minimalnego -30
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Dane podstawowe > Spis telefonów

   
Spis telefonów Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
 

 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu
Zakres zadań /
czynności

 
  Parter 137 Centrala (48) 363-99-57/58/59
(48) 384-20-74/75
(48) 360-25-03
(48) 360-59-77
 
 III 404 Sekretariat
Dyrektor
Z-ca Dyrektora
Główny Księgowy
tel:(48) 384-20-80
fax:(48) 363-48-73
sekretariat@pupradom.pl

 
 
 Parter 137 Kancelaria (48) 384-20-74 / 75 wew.100, 137, 150
kancelaria@pupradom.pl
 
 Parter 114  Informacja 48 385-51-51  

DZIAŁ DS. POŚREDNICTWA PRACY
 
  I 215 Kierownik
Z-ca Kierownika
(48) 384-20-71 Kierowanie działalnością
działu ds. Pośrednictwa Pracy
I 214  Pośrednicy pracy (48) 384-20-95
(48) 384-20-74/75 wew. 214
Przyjmowanie ofert pracy od pracodawców
I 216 (48) 384-20-74/75 wew. 216 Oferty pracy EURES, za granicą, prace społecznie użyteczne, zatrudnianie cudzoziemców
Parter 132 (48) 384-20-74/75 wew. 132 Kontakt z pracodawcami, współpraca z PIP, zwolnienia grupowe
Parter 128

(48) 384-20-89

(48) 384-20-74/75 wew. 128

Oferty Pracy
Branża Budowlana (bez hydraulików i operatorów maszyn budowlanych)
 
Parter 129 (48) 384-20-89
(48) 384-20-74/75 wew. 129
Oferty Pracy
Kierowcy, mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy, diagności samochodowi, służby mundurowe, pracownicy ochrony, operatorzy maszyn budowlanych, hydraulicy, monterzy instalacji sanitarnych
 
 Parter 130 (48) 384-20-89
(48) 384-20-74/75 wew. 130
Oferty Pracy
Mechanicy, elektrycy, elektronicy, informatycy, graficy, tokarze, ślusarze, frezerzy, spawacze, poligrafia
Parter  131 (48) 384-20-89
(48) 384-20-74/75 wew. 131
Oferty Pracy
Branża krawiecka, obuwnicza i kaletnicza, garbarstwo, ubezpieczenia, BHP, stolarze, tapicerzy, hutnicy szkła
 Parter 133 (48) 384-20-88
(48) 384-20-74/75 wew. 133
Oferty Pracy
Sprzedawcy, magazynierzy, przedstawiciele handlowi, operatorzy wózków widłowych, marketing
 Parter 134 (48) 384-20-88
(48) 384-20-74/75 wew. 134
Oferty Pracy
Proste prace w przemyśle, sprzątaczki, dozorcy, robotnicy gospodarczy, palacze, 
bez zawodu
Parter  135 (48) 384-20-93
(48) 384-20-74/75 wew. 135
Oferty Pracy
Gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, fryzjerstwo, kosmetyczki, rolnictwo i ogrodnictwo, ochrona środowiska, salowe, opiekunki osób, ochrona zdrowia, nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania początkowego, chemicy
 Parter 136 (48) 384-20- 93
(48) 384-20-74/75 wew. 136
Oferty Pracy
Edukacja, nauka, administracja, prawo, ekonomia
 Parter 124 (48) 384-20-74/75 wew. 124 Oferty Pracy dla osób niepełnosprawnych

DZIAŁ WSPIERANIA ZATRUDNIENIA
 
 I 208 Kierownik (48) 384-20-72  
Parter 115
116
  (48) 384-20-74/75 wew. 116 Dodatki aktywizacyjne 
Parter 115
116
  (48) 384-20-74/75 wew. 115  EFS- decyzje dotyczące staży, przygotowania do zawodu, szkoleń
 I 212 Stanowisko ds. instrumentów aktywizujących  (48) 384-20-74/75 wew. 212 Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
 I

204
205
207

(48) 384-20-74/75 wew. 204/205/207 Staże i przygotwanie zawodowe dorosłych
 I 209
231
232
233
(48) 384-20-74/75 wew. 231/232/233/209 Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz udzielanie  dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej
   
  REFERAT DS. PROGRAMÓW

 
208 Kierownik (48) 384-20-72  
I 206 Stanowisko ds. Programów (48) 384-20-74/75 wew. 206 Opracowanie i realizacja programów z zakresu promocji zatrudnienia

DZIAŁ DS. PORADNICTWA ZAWODOWEGO I SZKOLENIA BEZROBOTNYCH
 
I 217 Kierownik (48) 384-20-70  
I 227
228
229
230
Stanowisko ds. Szkoleń (48) 384-20-74/75 wew. 227/229 Szkolenia osób bezrobotnych - grupowe i indywidualne, oraz przygotowanie zawodowe dorosłych
I 218
219
222
223
224
Doradcy zawodowi (48) 384-20-74/75 wew. 218/219/222/223/224 Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
I 220
221
Klub Pracy (48) 384-20-74/75
wew.220/221
 

DZIAŁ DS. EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
 
I  236 Kierownik (48) 384-20-73  
Parter  106 Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń (48) 384-20-74/75 wew. 106 Przedział literowy
 A-B-C-Ć-D
Parter 102 (48) 384-20-74/75 wew. 102  Przedział literowy
  E-F-G-H-I-J
L-Ł-M-N
Parter 125 (48) 384-20-74/75 wew. 125  Przedział literowy
  K-O
Parter 126 (48) 384-20-74/75 wew. 126 Przedział literowy
  R-S
Parter 127 (48) 384-20-74/75 wew. 127 Przedział literowy
  P-SZ-Ś-T-U-W-Z-Ź-Ż
Parter 103 Rejestracja elektroniczna (48) 384-20-74/75 wew. 103
Parter 104 (48) 384-20-74/75 wew. 104
Parter 105 (48) 384-20-74/75 wew. 105
Parter 124 Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń dla osób niepełnosprawnych (48) 384-20-74/75 wew.  119/124 Obsługa osób niepełnosprawnych
Parter 120 Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń (48) 384-20-74/75 wew.  120/122 Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
    
REFERAT DS. LIST I KOREKT

 
Parter 109 Kierownik (48) 384-20-74/75 wew.  109  
Parter 110   (48) 384-20-74/75 wew.  109  
   
  REFERAT PRAWNY

 
I 226 Kierownik (48) 384-20-74/75 wew.  226  
I 234 Stanowisko ds. Niezależnie Pobranych Świadczeń (48) 384-20-74/75 wew.  234 Zwroty nienależnie pobranych świadczeń
I 234 Stanowisko ds. Windykacji Administracyjnej (48) 384-20-74/75 wew.  234 Egzekucja administracyjna nienależne pobranych świadczeń
I 225 Stanowisko ds. Odwołań (48) 384-20-74/75 wew.  225 Odwołania od decyzji administracyjnych
Parter 114 Stanowisko ds. Informacji (48) 385 51 51, 384-20-74/75 wew.  114 Udzielanie informacji z zakresu ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instrumentach Rynku Pracy
  
   DZIAŁ DS. ORGANIZACJI I KOORDYNACJI

 
IV 501 Kierownik (48) 384-20-84 Przyjmowanie skarg i wniosków
IV 502 Stanowisko ds. organizacyjnych (48) 384-20-74/75 wew. 502 Przyjmowanie skarg i wniosków, obsługa, przygotowywanie i podpisywanie umów z kontrahentami
IV 504 Stanowisko ds. Kapitału Początkowego (48) 384-20-74/75 wew.  504 Sporządzanie informacji RP7
IV 503 Stanowisko ds. Statystyki (48) 384-20-74/75 wew.  503 Statystyczne informacje na temat struktury i poziomu bezrobocia
 I 107
237
Stanowisko ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych (48) 384-20-74/75 wew.  107/237 Dokonywanie korekt w dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za osoby bezrobotnie
Niski parter 606-
608
Stanowisko ds. Archiwizacji (48) 384-20-74/75 wew. 606, 607, 608 Archiwizacja dokumentacji osób bezrobotnych

STANOWISKO DS. WINDYKACJI SĄDOWEJ
 
Parter 139 Stanowisko ds. Windykacji Sądowej (48) 384-20-74/75 wew. 139 Egzekwowanie należności na podstawie tytułów wykonawczych

DZIAŁ DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH 
 
II 302 Zastępca Kierownika Działu ds. Funduszu Pracy (48) 384-20-87  
II 301
303
304
Stanowisko ds. EFS (48) 384-20-74/75 wew.  301/303/304  
II 306 Stanowisko ds. Budżetu (48) 384-20-74/75 wew.  306  

     REFERAT DS. KADR I PŁAC
 
506 Kierownik (48) 384-20-74/75 wew.  506  

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
Parter 139 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (48) 384-20-74/75 wew. 139
Kom. 784-566-401
 

STANOWISKO DS. PROMOCJI ZATRUDNIENIA
 
III  405    (48) 384-20-80
dariuszstrzelec@wp.pl
 

 


Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Pionkach - spis telefonów
 

Stanowisko
 
Numer pokoju Numer wewn. telefonu
SEKRETARIAT / KIEROWNIK 15

(48) 612 55 00
(48) 384 20 92
(48) 384 20 90
Faks (48) 612 35 75
pionki@pupradom.pl

wew.10

Informatyk 15 wew. 10
Obsługa i rejestracja osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, wypłaty zasiłków
3 wew. 11/13/14/24/26
Stanowisko prawne 3  
Archiwum 5/4 wew. 22/28
Księgowość 12 wew. 15
Pośrednicy pracy 6 wew. 16
16 wew. 18
Refundacja kosztów doposażenia
i wyposażenia stanowisk pracy
dla bezrobotnych
8 wew. 17
Staże, prace interwencyjne 8 wew. 17
Dotacje dla osób bezrobotnych na podjęcie
własnej działalności gospodarczej,
roboty publiczne
8 wew. 17
Poradnictwo zawodowe 17 wew. 19
Szkolenia osób bezrobotnych
- grupowe i indywidualne,
przygotowanie zawodowe dorosłych
7 wew. 23
Pracownicy odpowiedzialni
za utrzymanie czystości
11  

 

Ilość odwiedzin: 153016
Nazwa dokumentu: Spis telefonów
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Stanik
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Stanik
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2009-11-06 07:50:37
Data udostępnienia informacji: 2009-11-06 07:50:37
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-25 10:28:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner