logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
minus Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Poradnictwo zawodowe
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje z Funduszu Pracy
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Refundacja minimalnego -30
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OFERTY PRACY > Oferty - ogłoszenia


OFERTY - OGŁOSZENIA 


stanowisko:
sales manager
 

Wymagania:

  • wykształcenie min średnie, mile widziana znajomość branży rolniczej
  • komunikatywność, obsługa komputera, prawo jazdy kat. B
  • komunikatywnoa znajomość języka angielskiego
  • aktywna sprzedaż ciągników i maszyn na wyznaczonym terenie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • Praca: Gózd

 e-mail: k.tenderenda@archmielewski.pl lub   biuro@proinvestprzysucha.pl


pracodawca:
P.P.H.U A.R.Chmielewski Sp. J.
27641 Obrazów


data przyjęcia oferty: 21.06.17
 
kontakt:
p. 
tel. 669 710 700 lub 885 886 777
stanowisko:
pomocnik montera drzwi i bram
 

Wymagania:

  • mile widziane doświadczenie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000zł brutto
  • Praca Radom i okolice
  • Pracodawca zapewnia transport do miejsca pracy

pracodawca:
P.P.H.U ZAPEX
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 21.06.17
 
kontakt:
p. 
tel. 502 414 243 
stanowisko:
pomocnik montera sieci wodnych i kanalizacyjnych
 

Wymagania:

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  3000zł - 3500zł brutto
  • Praca w Szydłowcu (przy budowie drogi S-7)

pracodawca:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Sp. z o.o.
33-100 Tarnów


data przyjęcia oferty: 20.06.17
 
kontakt:
p. 
tel. 604 561 197 
stanowisko:
monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
 

Wymagania:

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  3000zł - 3500zł brutto
  • Praca w Szydłowcu (przy budowie drogi S-7)

pracodawca:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Sp. z o.o.
33-100 Tarnów


data przyjęcia oferty: 20.06.17
 
kontakt:
p. 
tel. 604 561 197 
stanowisko:
konsultant telefoniczny
 

Wymagania:

  • komunikatywność
  • odpowiedzialność
  • zaangażowanie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto

 e-mail: rekrutacja_radom@odnowals.pl


pracodawca:
Odnowa Life@Styl
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 14.06.17
 
kontakt:
p. 
tel. 791 268 612 
stanowisko:
fizjoterapeuta
 

Wymagania:

  • hydroterapia masażu
  • fizykoterapia

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (1/4 etatu)
  • wynagrodzenie:  600 zł brutto

pracodawca:
Gabinet Odnowy Biologicznej "U Przemka"
26-600 Radom ul. Narutowicza 9


data przyjęcia oferty: 13.06.17
 
kontakt:
p. 
tel. 609 053 667 
stanowisko:
kierowca kat. B, C, D, E
 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. B, C, D, E
  • min. rok doświadczenia jazdy autobusem
  • ukończony kurs na przewóz osób
  • aktualne badania psychologiczne

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  3000 zł brutto

Zakres obowiązków:

  • Przewóz pracowników na trasie Radom - Nowa Długowola - Radom oraz inne zlecone wyjazdy

pracodawca:
PPUH ARM-ex
Broniszew 71 gm. Promna


data przyjęcia oferty: 12.06.17
 
kontakt:
p. Wieczorek
tel. 48 615 32 99 
stanowisko:
fryzjer
 

Wymagania:

  • wykształcenie średnie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto

pracodawca:
Salon Fryzjerski
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 62


data przyjęcia oferty: 12.06.17
 
kontakt:
p. Płoński
tel. 884 335 377 
stanowisko:
pracownik produkcji
 

Wymagania:

  • obsługa maszyn produkcyjnych, praca przy taśmie
  • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  • mile widziane uprawnienia na wózki widłowe

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę tymczasową
  • wynagrodzenie:  3185 zł brutto
  • praca:  Piaseczno ul. Julianowska Zapewniamy bezpłatny transport.

pracodawca:
Work Service
26-600 Radom ul. Struga 22/28


data przyjęcia oferty: 12.06.17
 
kontakt:
p. Beata Bodowska 
tel. 508 040 122 lub 501 540 339 
stanowisko:
instruktor terapii (pracownia manualna - 1 etat)
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

  • posiada obywatelstwo polskie
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
  • posiada wykształcenie min. średnie oraz wykształcenie uprawniajace do prowadzenia terapii zajęciowej
  • posiada umiejetności do prowadzenia zajęć w pracowni manualnej potwierdzone stosownym dokumentem
  • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • posiada co najmniej półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie

Wymagania dodatkowe:

  • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, empatia
  • prawo jazdy kat. B

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

  • prowadzenie zajęć terapeutycznych
  • opracowanie przy udziale uczestnika i jego opiekuna indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego
  • współpraca z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego przy sporządzaniu planów postępowania wspierajaco-aktywizującego uczestników
  • sumienne i systematyczne rejestrowanie przebiegu postępowania wspierająco-aktywizującego w oparciu o indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujacego oraz w formie oceny półrocznej i rocznej
  • organizowanie pracy  w grupie
  • tworzenie warunków sprzyjających ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczestników
  • prowadzenie dziennika dokumentującego pracę, odnotowywanie w nim prowadzonych zajęć
  • współdziałanie z kierownikiem i pracownikami przy udzielaniu niezbędnej pomocy dla uczestników związanej z ich usamodzielnianiem
  • stala współpraca z rodzinami (opiekunami) uczestników

Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV)
  • list motywacyjny
  • kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
  • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
  • kopie dokumentów potwierdzajacych posiadanie umiejętności do prowadzenia zajęć w pracowni manualnej
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalajacym na zatrudnienie na powyzszym stanowisku
  • wynagrodzenie:  2200 - 2500 zł brutto
  • umowa na czas określony

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie, Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi z dopiskiem na kopercie "dotyczy naboru na stanowisko Instruktor terapii - pracownia manualna" w terminie do 22 czerwca 2017 roku lub na adres e-mail: kontakt@sdsjasionna.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z procesem rekrutacji prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 roku poz. 922." i własnoręcznie podpisane.


pracodawca:
Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnie
Jasionna 32
26-800 Białobrzegi


data przyjęcia oferty: 08.06.17
 
kontakt:
p. 
tel.  601 155 810
stanowisko:
księgowa
 

Wymagania:

  • doświadczenie na w/w stanowisku min. 2 lata
  • praktyczna wiedza z zakresu prowadzenia ksiąg handlowych, podeatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • znajomość przepisów podatkowych oraz ZUS

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto (na okresie próbnym)
  • praca:  Kozienice 

Zakres obowiązków:

  • księgowanie dokumentów, sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS, bezpośrednia obsługa podatników

 CV należy przesyłać na adres e-mail: renka1972@o2.pl


pracodawca:
Biuro Rachunkowe RenKa
26-900 Kozienice


data przyjęcia oferty: 08.06.17
 
kontakt:
p. 
tel.  
stanowisko:
operator wózka widłowego
 

Wymagania:

  • uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi kat. I wjo - wysoki skład
  • obsługa towaru zgodnie z wytycznymi kontrahenta

Praccodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę tymczasową (3 zmiany)
  • wynagrodzenie:  3190 zł brutto
  • praca:  Młochów Al. Kasztanowa 160
  • zapewnione zakwaterowanie

 

 CV należy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@klinet.pl


pracodawca:
KLINET Sp. z o.o.
01-267 Warszawa


data przyjęcia oferty: 08.06.17
 
kontakt:
p. 
tel.  
stanowisko:
pracownik produkcji (3 osoby)
 

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe w obszarze produkcji lub inne doświadczenie techniczne
  • zaangażowanie w wykonywaną pracę
  • umiejętność pracy w zespole
  • mile widziane uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego (żurawiki, wciągniki)

Zakres obowiązków:

  • praca stacjonarna
  • praca na linii produkcyjnej przy demontażu, czyszczeniu i kontroli podzespołów motoryzacyjnych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (pełny etat:  Pn - Pt)
  • szkolenia na stanowiskach pracy
  • pakiet socjalny
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto w okresie próbnym
  • płatne nadgodziny
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail:  topservis@interia.eu lub pocztą na adres firmy
Prośba o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)

Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami


pracodawca:
F2J Reman Radom Sp. z o.o.
ul. Tarnobrzeska 8

26-600 Radom

data przyjęcia oferty: 07.06.17
 

kontakt:
p. 
tel.  
stanowisko:
asystent
 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • bardzo dobra organizacja pracy
  • znajomość programów komputerowych z pakietu MS Office
  • umiejętność kontrolowania wyznaczonych zadań

Zakres obowiązków:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na okres próbny
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: biuro@hurtubezpieczen.pl


pracodawca:
Hurtownia Ubezpieczeń
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 07.06.17
 
kontakt:
p. 
tel.  
stanowisko:
kasjer - sprzedawca
 

Wymagania:

  • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jej wyrobienia
  • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Zakres obowiązków:

  • obsługa kaasy fiskalnej, pomoc klientom na Sali sprzedaży
  • dbanie o wygląd i ekspozycję towaru

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto + 250 zł premii
  • praca:  market STOKROTKA Jastrzębia 108a

 Na rozmowę należy przynieść swoje CV


pracodawca:
STOKROTKA Sp. z o.o.data przyjęcia oferty: 02.06.17
 
kontakt:
p. 
tel.  516 011 870
stanowisko:
mechanik samochodowy
 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe
  • obsługa komputera
  • umiejętność współpracy z klientami oraz zespołem warsztatu
  • odpowiedzialność
  • mile widziane prawo jazdy kat. B, C+E
  • obsługa i wykonywanie napraw pojazdów
  • szkolenia specjalistyczne w zakresie obsługi pojazdów

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2500 - 4700 zł brutto
  • praca:  w serwisach na terenie całej Polski
  • zapewione dofinansowanie do zakwaterowania

 

 CV należy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@scania.pl


pracodawca:
SCANIA POLSKA S.A.
05-830 Nadarzyn


data przyjęcia oferty: 02.06.17
 
kontakt:
p. 
tel.  
stanowisko:
kucharz
 

Wymagania:

  • ok. 2 lat doświadczenia
  • aktualna książeczka sanepidu
  • samodzielność w przygotowaniu potraw

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie: 2500zł brutto
  • praca : Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: hr.fms@sodexo.com


pracodawca:
Sodexo Polska Sp. z o.o.
02-231 Warszawa


data przyjęcia oferty: 01.06.17
 
kontakt:
p.
tel. (22) 33 57 574

stanowisko:
elektromonter
 

Wymagania:

  • mile widziane doświadczenie lub wykształcenie kierunkowe
  • montaż szaf sterowniczych automatyki

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie: 3000zł brutto + premia
  • praca : Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: emendrek@energoster.pl


pracodawca:
EnergoSter Sp. z o.o.
03-984 Warszawa


data przyjęcia oferty: 01.06.17
 
kontakt:
p.
tel. 516 017 884

stanowisko:
tynkarz
 

Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe
  • doświadczenie w pracy ogólnobudowlanej (wykonywanie tynków maszynowych, gipsowych i cementowo-wapiennych)
  • obsługa agregatu tynkarskiego

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie: 2000zł brutto
  • Praca: Radom

pracodawca:
Usługi Remontowo - Budowlane
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 01.06.17
 
kontakt:
p. Pietrasik
tel. 504 775 482 

stanowisko:
monter
 

Wymagania:

  • montaż koryt kablowych
  • prace ziemne
  • układanie kabli

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie: 16zł/h brutto
  • Praca: Gdańsk, Zabrze
  • Pracodawca zapewnia transport do miejsca pracy, zakwaterowanie oraz diety

pracodawca:
STORM Energrtyka i Teleinformatyka
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 01.06.17
 
kontakt:
p.
tel. 694 443 274  

stanowisko:
malarz
 

Wymagania:

  • umiejętność malowania, szpachlowania ścian, montaż płyt G-K

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie: 2000zł - 3000zł brutto

pracodawca:
P.H.U. Mik "DOM"
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 31.05.17
 
kontakt:
p. Nowak
tel. 728 120 791  

stanowisko:
parkieciarz
 

Wymagania:

  • umiejętność układania podłóg, paneli, parkiety mozaika, cyklinowanie, lakierowanie podłóg

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie: 2000zł - 3000zł brutto

pracodawca:
P.H.U. Mik "DOM"
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 31.05.17
 
kontakt:
p. Nowak
tel. 728 120 791  

stanowisko:
pomoc kuchenna
 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. B
  • możliwość przyuczenia

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie: 2000zł brutto

pracodawca:
Maciej Mikitiuk
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 31.05.17
 
kontakt:
Radom, ul. Wernera 5 lok. 2 (Burgerownia)
tel.  

stanowisko:
spawacz
 

Wymagania:

  • mile widziane doświadczenie
  • wykształcenie zawodowe

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie: 2000zł brutto
  • praca Kostrzyn nad Odrą (woj. Lubuskie)

 CV należy przesyłać na adres e-mail: kadry@benimet.pl


pracodawca:
BENIMET
66-470 Kostrzyn


data przyjęcia oferty: 30.05.17
 
kontakt:
p.
tel.  

stanowisko:
pomocnik spawacza
 

Wymagania:

  • mile widziane doświadczenie
  • umiejętność pracy w grupie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie: 2000zł brutto
  • praca Kostrzyn nad Odrą (woj. Lubuskie)

 CV należy przesyłać na adres e-mail: kadry@benimet.pl


pracodawca:
BENIMET
66-470 Kostrzyn


data przyjęcia oferty: 30.05.17
 
kontakt:
p.
tel.  

stanowisko:
handlowiec
 

Wymagania:

  • doświadczenie w handlu (mile widziana branża budowlana - bramy, okna, drzwi)
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość obsługi komputera - pakiet Office oraz programu magazynowo-sprzedażowego, sumienność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • wynagrodzenie: 3000zł brutto + premia

 CV należy przesyłać na adres e-mail: praca@bramtrade.pl


pracodawca:
BRAMTRADE Sp. J.
Radom


data przyjęcia oferty: 30.05.17
 
kontakt:
p.
tel.  508 347 874

stanowisko:
monter bram automatycznych i ogrodzeń
 

Wymagania:

  • doświadczenie na podobnym stanowisku
  • prawo jazdy kat. B
  • uprawnienia SEP do 1 KV

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • wynagrodzenie: 3000zł brutto + premia

 CV należy przesyłać na adres e-mail: praca@bramtrade.pl


pracodawca:
BRAMTRADE Sp. J.
Radom


data przyjęcia oferty: 30.05.17
 
kontakt:
p.
tel.  508 347 874

stanowisko:
pracownik produkcji
 

Wymagania:

  • mile widziane doświadczenie na produkcji(obróbka blachy na zimno, szlifowanie, docinanie blachy, praca na produkcji wentylatorów i klimatyzatorów)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę tymczasową
  • wynagrodzenie: 17zł/h brutto
  • miejsce pracy: Wieruchów ul Sochaczewska 144
  • Pracodawca oferuje bezpłatny dowóz z Radomia

pracodawca:
Jaga Temp Sp. z o.o.
ul. Powstańców 18B Błonie


data przyjęcia oferty: 30.05.17
 
kontakt:
p. Aleksandra Zielińska
tel.  538 439 113

stanowisko:
monter rusztowań
 

Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny
  • wynagrodzenie: 13zł/h netto
  • miejsce pracy: Gdańska Stocznia S.A.

pracodawca:
RJJ
ul. Magazynowa 3/7 Grudziądz


data przyjęcia oferty: 30.05.17
 
kontakt:
p. Jarosław Kawa
tel.  519 195 617

stanowisko:
strażnik działu ochrony
 

Wymagania:

  • min. średnie wykształcenie, osoba posiadająca obywatelstwo polskie
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej, osoba nie karana, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie: 2795 zł brutto

pracodawca:
Areszt Śledczy
ul. Wolanowska 120 26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 29.05.17
 
kontakt:
Podanie o przyjęcie do służby, wypełnioną ankietę personalną (ankietę należy wydrukować dwustronnie ze strony internetowej www: www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej ) należy złożyć w siedzibie Aresztu - Radom ul. Wolanowaska 120 w godz. 9-15 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 9.06.2017r.
tel.

stanowisko:
spawacz konstrukcji
 

Wymagania:

  • uprawnienia dozorowe

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie: 2500 zł brutto

pracodawca:
RADON s.c.
ul. Żelazna 21E 26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 26.05.17
 
kontakt:
p.
tel.  (48) 332 15 56

stanowisko:
frezer
 

Wymagania:

  • 5 lat doświadczenia

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie: 2500 zł brutto

pracodawca:
RADON s.c.
ul. Żelazna 21E 26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 26.05.17
 
kontakt:
p.
tel.  (48) 332 15 56

stanowisko:
mechanik samochodowy
 

Wymagania:

  • wyksztacenie min. podstawowe bądź zawodowe
  • staż pracy min. 5 lat
  • znajomość programów diagnostycznych w zakresie mechaniki samochodowej

Zakres obowiązków:

  • analiza usterek, przegląd weryfikacyjny zakresu napraw, naprawa aut pogwarancyjnych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  min. 2000 zł brutto + premia
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: autocentrum56@wp.pl


pracodawca:
AUTOCENTRUM s.c.
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 22.05.17
 
kontakt:
p. Hubert Kinas
tel.  509 514 798
stanowisko:
pracownik utrzymania ruchu (1 etat)
 

Wymagania:

  • uprawnienia SEP 1,5 kV
  • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę (3 zmiany - pełny etat)
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto

 CV należy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja.chg@gmail.com


pracodawca:


data przyjęcia oferty: 18.05.17
 
kontakt:
p. 
tel.  
stanowisko:
pracownik budowlany - roboty wykończeniowe
 

Wymagania:

  • doświadczenie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  12 zł/h netto

 Praca: Radom i okolice


pracodawca:
Usługi Remontowo-Budowlane
Radom


data przyjęcia oferty: 17.05.17
 
kontakt:
p. Śliwiński
tel.  601 983 478
stanowisko:
tynkarz
 

Wymagania:

  • doświadczenie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  12 zł/h netto

 Praca: Radom i okolice


pracodawca:
Usługi Remontowo-Budowlane
Radom


data przyjęcia oferty: 17.05.17
 
kontakt:
p. Śliwiński
tel.  601 983 478
stanowisko:
piekarz, cukiernik
 

Wymagania:

  • kwalifikacje

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  od 3100zł netto

 Bezpłatne zakwaterowanie dla osób spoza Wejherowa


pracodawca:
Piekarnia Pellowski
Wejherowo ul. Św. Jacka 2


data przyjęcia oferty: 17.05.17
 
kontakt:

tel.  502 102 454
stanowisko:
Prace pomocnicze przy budowie gazociągów i instalacji gazowej
 

Wymagania:

  • możliwość przyuczenia

Zakres obowiązków:

  • prace pomocnicze przy budowie gazociągów i instalacji gazowej

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na okres próbny
  • wynagrodzenie:  od 2000zł do 2500zł

 Praca w Radomiu


pracodawca:
Zakład Instalacji Sanitarno - Gazowych
Radom


data przyjęcia oferty: 17.05.17
 
kontakt:
p. Eugeniusz Słomka
tel.  601 277 843
stanowisko:
spawacz MAG 135 (8 miejsc)
 

Wymagania:

  • aktualny certyfikat MAG 135
  • znajomość procesów w zawodzie spawacza
  • min. 1 rok doświadczenia w zawodzie
  • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków:

  • spawanie elementów stalowych spionami pachwinowymi
  • czyszczenie spoin po spawaniu
  • czyszczenie konstrukcji z odprysków

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  16 zł/h brutto
  • praca:  Radom (praca dla osób zamieszkałych w Radomiu)

 Praca w Radomiu


pracodawca:
CONTRACT Sp. z o.o.
Płock


data przyjęcia oferty: 16.05.17
 
kontakt:
p. Krzysztof Łagodziński
tel.  888 965 041
stanowisko:
monter (8 miejsc)
 

Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe
  • min. 1 rok doświadczenia na stanowisku montera
  • konieczna dobra znajomość rysunku technicznego

Zakres obowiązków:

  • przygotowanie i montaż konstrukcji stalowych
  • przygotowanie sprzętu i narzędzi do wykonywania konstrukcji stalowej
  • kontrolowanie jaości i zgodności konstrukcji z rysunkiem

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  16 zł/h brutto
  • praca:  Radom (praca dla osób zamieszkałych w Radomiu)

 Praca w Radomiu


pracodawca:
CONTRACT Sp. z o.o.
Płock


data przyjęcia oferty: 16.05.17
 
kontakt:
p. Krzysztof Łagodziński
tel.  888 965 041
stanowisko:
monter-spawacz
 

Wymagania:

  • kurs spawacza
  • możliwość przyuczenia

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 - 6000 zł brutto
  • praca:  w delegacji - Polska oraz kraje Unii Europejskiej
  • pracodawca zapewnia dojazd do miejsca pracy i zakwaterowanie

 


pracodawca:
Usługi Spawalnicze WOJ-TER
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 12.05.17
 
kontakt:
p. Trybuła
tel.  664 974 625
stanowisko:
kierowca (do 3,5 t - plandeka) - transport międzynarodowy
 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. B
  • mile widziane doświadczenie po UE

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  5000 zł brutto

 


pracodawca:
WERBA-TRANS
26-660 Jedlińsk


data przyjęcia oferty: 11.05.17
 
kontakt:
p. Rdzanek
tel.  606 470 475
stanowisko:
zbrojarz-betoniarz
 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe
  • doświadczenie min. 3 lata

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 


pracodawca:
BETONOX Construction Sopot
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 11.05.17
 
kontakt:
p. 
tel.  665 980 090
stanowisko:
murarz-tynkarz
 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe
  • doświadczenie min. 3 lata

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 


pracodawca:
BETONOX Construction Sopot
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 11.05.17
 
kontakt:
p. 
tel.  665 980 090
stanowisko:
pracownik ogólnobudowlany
 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe
  • doświadczenie min. 3 lata

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 


pracodawca:
BETONOX Construction Sopot
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 11.05.17
 
kontakt:
p. 
tel.  665 980 090
stanowisko:
ślusarz


Wymagania:

  • praktyka w zawodzie min. 3 lata
  • umiejętność czytania rysunku technicznego
  • posługiwanie się suwmiarką, mikrometrem

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

pracodawca:
P.P.H. CHODYRA s.c. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 08.05.17
 
kontakt:
p. 
tel.  48 360 49 63
stanowisko:
sprzątaczka


Wymagania:

  • bez nałogów

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

pracodawca:
MULTIBUDEX
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 08.05.17
 
kontakt:
p. 
tel.  669 805 691
stanowisko:
pracownik wentylacji i klimatyzacji 


Wymagania:

  • mile widziane doświadczenie (możliwość przyuczenia)
  • prawo jazdy kat. B

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

pracodawca:
Maciej Mikitiuk 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 08.05.17
 
kontakt:
p. 
tel.  514 435 049
stanowisko:
spawacz 


Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe
  • uprawnienia do spawania metodą MIG, MAG.TIG

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny
  • wynagrodzenie:  od 13 zł

pracodawca:
KONREM MET Sp. z o.o. 
ul. Szydłowiecka 150B
Jastrząb


data przyjęcia oferty: 04.05.17
 
kontakt:
p. Witold Figarski
tel.  48 628 41 73
stanowisko:
ślusarz 


Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny
  • wynagrodzenie:  od 13 zł

pracodawca:
KONREM MET Sp. z o.o. 
ul. Szydłowiecka 150B
Jastrząb


data przyjęcia oferty: 04.05.17
 
kontakt:
p. Witold Figarski
tel.  48 628 41 73
stanowisko:
monter konstrukcji stalowych


Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny
  • wynagrodzenie:  od 13 zł

pracodawca:
KONREM MET Sp. z o.o. 
ul. Szydłowiecka 150B
Jastrząb


data przyjęcia oferty: 04.05.17
 
kontakt:
p. Witold Figarski
tel.  48 628 41 73
stanowisko:
izoler urządzeń przemysłowych


Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny
  • wynagrodzenie:  od 13 zł

pracodawca:
KONREM MET Sp. z o.o. 
ul. Szydłowiecka 150B
Jastrząb


data przyjęcia oferty: 04.05.17
 
kontakt:
p. Witold Figarski
tel.  48 628 41 73
stanowisko:
elektryk


Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe kierunkowe

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny
  • wynagrodzenie:  od 13 zł

pracodawca:
KONREM MET Sp. z o.o. 
ul. Szydłowiecka 150B
Jastrząb


data przyjęcia oferty: 04.05.17
 
kontakt:
p. Witold Figarski
tel.  48 628 41 73
stanowisko:
pracownik budowlany 


Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny
  • wynagrodzenie:  od 13 zł

pracodawca:
KONREM MET Sp. z o.o. 
ul. Szydłowiecka 150B
Jastrząb


data przyjęcia oferty: 04.05.17
 
kontakt:
p. Witold Figarski
tel.  48 628 41 73

                                                                                                                                             

Ilość odwiedzin: 2853802
Nazwa dokumentu: Oferty - ogłoszenia
Skrócony opis: Oferty pracy z podanym adresem pracodawcy
Podmiot udostępniający: Referat Pośrednictwa Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Zegarek
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Zegarek
Osoba, która wprowadzała dane: Artur Kobrzycki
Data wytworzenia informacji: 2003-09-11 08:15:27
Data udostępnienia informacji: 2003-09-11 08:15:27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-21 15:11:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner