logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
minus Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Poradnictwo zawodowe
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje z Funduszu Pracy
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Refundacja minimalnego -30
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 


WITAMY W OFICJALNYM SERWISIE INTERNETOWYM
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU

 

 


Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu realizuje projekty współfinansowane przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

    
 
:: OBSŁUGA PRZEZ INTERNET ::

    Udostępniliśmy możliwość obsługi niektórych usług, realizowanych przez Urząd, poprzez przeglądarkę internetową.
W chwili obecnej online można wykonać następujące czynności:
 - Rejestracja osoby bezrobotnej oraz poszukującej pracy
 - Zgłoszenie oferty pracy
 - Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (PSZ-KRBU)
 - Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy (PSZ-OPWPC)
- Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej

- Wniosek o skierowanie na szkolenie
- Wniosek o wydanie zaświadczenia
- Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
- Zgłoszenie oferty stażu lub praktyki

oraz wysłać  - Pismo do urzędu.

       Poniżej znajduje się odnośnik do obsługi online.

praca

:: NOWOŚCI ::                              :: NOWOŚCI ::                             :: NOWOŚCI ::

 TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH FORM
(STYPENDIA, DODATKI AKTYWIZACYJNE)
W MIESIĄCU MAJU 2017
 
 TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH FORM
(STYPENDIA, DODATKI AKTYWIZACYJNE)
W MIESIĄCU KWIETNIU 2017
 

  :: OGŁOSZENIE ::

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE

W TERMINIE od 13.03.2017 r. do 24.03.2017 r.

BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Wnioski należy składać w pok. 137

Więcej informacji

  :: OGŁOSZENIE ::

Wydawanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy  PIT-11 odbywa się w pok. 109.

  :: OGŁOSZENIE ::

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby długotrwale bezrobotne w wieku 50 lat i więcej do składania wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom(I)” współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Nabór wniosków trwa do końca 31.12.2016 roku lub do wyczerpania środków.

  :: OGŁOSZENIE ::

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.). W związku z powyższym w oparciu o przepisy tej ustawy będzie pobierana opłata skarbowa od niektórych wydawanych przez tutejszy Urząd zaświadczeń.

Więcej informacji 

  :: OGŁOSZENIE ::

 Od 1 września 2015 r. w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu uruchomione zostanie Centrum Obsługi oraz Asystent podatnika.
To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzędsiębiorca w centrach obsługi, będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika.    

 
 


 OBOWIĄZUJĄCY PODZIAŁ BRANŻOWY
 

Branża

Numer pokoju

Branża budowlana (bez hydraulików i operatorów maszyn budowlanych)

128

Kierowcy, mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy, diagności samochodowi, służby mundurowe, pracownicy ochrony, operatorzy maszyn budowlanych, hydraulicy, monterzy instalacji sanitarnych

129

Mechanicy, elektrycy, elektronicy, automatycy, informatycy, graficy, tokarze, ślusarze, frezerzy, spawacze, poligrafia

130

Branża krawiecka, obuwnicza i kaletnicza, garbarstwo, ubezpieczenia, BHP, stolarze, tapicerzy, hutnicy szkła

131

Sprzedawcy, magazynierzy, przedstawiciele handlowi, operatorzy wózków widłowych, marketing

133

Proste prace w przemyśle, sprzątaczki, palacze, robotnicy gospodarczy, dozorcy, bez zawodu

134

Gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, fryzjerstwo, kosmetyczki, rolnictwo i ogrodnictwo, ochrona środowiska, opiekunki osób, salowe, ochrona zdrowia, nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania początkowego, chemicy.

135

Edukacja, nauka, administracja, prawo, ekonomia.

136

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych 

124

::UWAGA:: 

    Zgodnie z art.63 par.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) treść korespondencji powinna zawierać conajmniej wskazanie:
 -   imienia i nazwiska
 -   adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu)
 -   przedmiotu sprawy

   W związku z faktem, że Urząd odpowiada wyłącznie na korespondencję, która zawiera wyżej wymienione elementy - prosimy o ich zawieranie w przesyłanej korespondencji.

 ZAPRASZAMY

System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

 

Wszelkie zapytania należy kierować na adres : kancelaria@pupradom.pl

 

corner   corner